postheadericon Podział i rodzaje narkotyków

Kiedy chodzi o rodzaje narkotyków, to nie możemy podać jednego ich podziału, gdyż istnieje bardzo wiele klasyfikacji środków odurzających.  Otóż, jeżeli chcemy wziąć tylko sposób ich oddziaływania na sferę psychiki, możemy wyróżnić następujące grupy narkotyków, przyjęte przez Światową Organizację Zdrowia i Interpol:

 • środki pobudzające ośrodkowy układ nerwowy, możemy zaliczyć do nich opiaty, opoidy, leki o działaniu nasennym i uspokajającym oraz medykamenty stosowane w psychiatrii i neurochirurgii, alkohol etylowy, nikotynę, środki wziewne
 • środki obniżające pobudliwość ośrodkowego układu nerwowego – wśród nich znajdziemy amfetaminę i jej pochodne, kokainę i jej różne postacie, khat,
 • środki wywołujące zaburzenia w ośrodkowych układzie nerwowym – w tej grupie wymienimy halucynogeny, np. LSD, PCP, meskalinę oraz cannabis, czyli przetwory konopi, np. marihuanę, haszysz, olejek haszyszowy.

Godny uwagi jest także podział narkotyków z punku fizjologicznego, według którego można wydzielić następuje grupy środków odurzających:

 • stymulanty (amfetamina i jej pochodne, efedryna i jej steroizomery, metyloksantyny),
 • depresanty (benzodiazepiny, depresanty nasenne, opioidy),
 • psychodeliki (delirianty, pozostałe psychodeliki, pychodeliki stymulacyjne,
 • dysocjanty),
 • konopie indyjskie i ich pochodne.

Nie mniej znany jest podział narkotyków proponowany przez DEA (Agencję ds. narkotyków w Stanach Zjednoczonych:

 • substancje działające opóźniająco na centralny układ nerwowy – depresanty: leki – opiaty (naturalne: opium, morfina, kodeina; półsyntetyczne: heroina; syntetyczne o dużej sile działania: metadon, pedytyna; syntetyczne o małej sile działania: propoksyfen, pantazocyna), leki – nasenne i uspokajające oraz trankwilizatory (barbiturany, bezodiazepiny, metakwalon),
 • substancje pobudzające centralny układ nerwowy: amfetamina i pochodne, kokaina,
 • halucynogeny: LSD, meskalina, psylocybila, metamfetaminy,
 • marichuana i pochodne,
 • PCP,
 • inhalanty,
 • sterydy.

Nie zapominamy także o podziale narkotyków ze względu na ich pochodzenie. Otóż, biorąc pod uwagę to kryterium, środki odurzające dzielą się na następujące grupy:

 • naturalne – opioidy uzyskiwane ze słomy makowej (opium, heroina, morfina, metadon); narkotyki pozyskiwane z konopi indyjskich (marihuana, haszysz), środki odurzające pozyskiwane z liści koki (kokaina),
 • syntetyczne – tworzone przez człowieka, uważane za bardziej niebezpieczne (metamfetamina, LDS, ecstasy),

Kolejnym bardzo ważnym kryterium podziału narkotyków jest sposób ich przyjmowania:

 • tabletki, np. ecstasy,
 • tzw. skręty, służące do palenia, np. marihuana, haszysz,
 • wciągane przez nos, np. kokaina,
 • wstrzykiwane dożylnie, np. heroina.

Oczywiście, można by tu jeszcze podać mnóstwo podziałów narkotyków, ale klasyfikacje środków odurzających wspomniane powyżej są najbardziej znane i wyczerpujące.