postheadericon Czym są narkotyki?

Narkotyki to nic innego jak środki odurzające, które w zależności od rodzaju i dawki wywołują rozmaite objawy. Nie ulega wątpliwości to, że posiadają szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka, niszczą organizm i najczęściej szybko uzależniają od siebie. Najczęściej dzielone są na twarde i miękkie narkotyki. Otóż, to pierwszej grupy zaliczymy te substancje, które uzależniają psychicznie i fizycznie, zaś w drugiej grupie odnajdziemy środki nieuzależniające fizyczne, ale degradujące psychikę człowieka.

Trzeba powiedzieć o tym, iż istniej bardzo wiele różnych klasyfikacji środków odurzającychktóre uwzględniają, m.in. ich pochodzenie, szkodliwość czy sposób przyjmowania. Oczywiście, do substancji najbardziej uzależniających człowieka zaliczymy groźne opiaty. Otóż, po ich zażyciu czujemy się beztrosko, szczęśliwi, kochani, dlatego są one niebezpieczne zazwyczaj dla dzieci i młodych ludzi czujących się na co dzień nieakceptowanymi, odrzuconymi przez środowisku. Możemy wśród nich wymienić, np. morfinę, heroinę, kodeinę, PCV czy opium. Nie mniej niebezpieczna jest marihuana, która jest legalna w niektórych krajach, dopuszczających możliwość zażywania narkotyków miękkich. Przede wszystkim, jej spożywanie skutkuje pogorszeniem się pamięci, koncentracji czy spadkiem aktywności fizycznej.

Równie szkodliwa jest amfetamina, która zaliczana jest do niebezpiecznych narkotyków, gdyż nawet jej niewielka ilość degraduje nasz organizm. Warto zaznaczyć to, że długotrwałe jej spożywanie może dawać objawy znamienne dla schizofrenii oraz omamy słuchowe i urojenia prześladowcze. Natomiast spożywanie haszyszu często objawia się myślami samobójczymi, agresją oraz wynaturzeniami seksualnymi. W związku z tym, iż narkomania to okropny nałóg, nie można lekceważyć jej objawów. Z pewnością, symptomy nałogu narkotykowego będą się nieco różnić w zależności od przyjmowanego narkotyku, ale niektóre z nich są charakterystyczne dla większości z nich. Mowa tu o nagłych zmianach nastrojów, otępieniu, agresji, dużej utracie ciała, omdleniach, nudnościach, apatii, drżeniu rąk, stanach depresyjnych i zaburzeniach koncentracji oraz mowy. W razie jakichkolwiek podejrzeń, zwłaszcza gdy chodzi o dzieci, wskazane jest wykonanie testu na obecność narkotyków w organizmie.

Na uwagę zasługuje fakt, iż można wyjść z uzależnienia narkotykowego, chociaż jest to zadanie bardzo trudne. Przede wszystkim, ważną rolę odgrywa tu motywacja narkomana, który jest zdecydowany na to, by stawić czoła swemu nałogowi. W tym celu powinien się on udać do jednego z ośrodków dla osób uzależnionych, gdyż narkotyki to zbyt silny przeciwnik, by z nim zmagać się w pojedynkę. Należy podkreślić to, iż w tego rodzaju poradniach narkoman zostaje poddany odpowiedniej terapii, która odbywa się pod czujnym okiem specjalisty. A, co ciekawe coraz modniejsze stają się też zajęcia dla rodziny osoby uzależnionej, która też cierpi z powodu tegoż nałogu.